mijn praktijk

Praktijk gegevens

Praktijk adres: Tolweg 2, Ermelo
Postadres: Walsekamp 21, Harderwijk

Praktijk adres maandag: Kerkallee 29, Velp – Arnhem

Praktijk is open van maandag (velp) dinsdag tot vrijdag (Ermelo)

KvK nr. 09212489

BTW-id: NL001973153B68
IBAN: NL98KNAB0603133762 t.a.v. Praktijk Mani

Algemeen voorwaarden

Lees voor uw afspraak de algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Praktijk Mani

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging:

VBAG vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze: lidnummer 201809006  https://vbag.nl/

RBCZ lidnummer : 180831R

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.www.rbcz.nu/

Klachten:

Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden. Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij mijn

beroepsvereniging VBAG. https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html 

De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ stappenplan (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als coach en therapeut ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. meldcode https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode